صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

صراحتـناك

نگارنده از اعلام وصول شادباشهای بخشنامه‌ای معذور است.

تكبـّر سر رفعت افرازدت

تواضع به خاك اندر اندازدت

29 فروردين 87

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X