لغـات، لـغویـان و نزاکت اجتماعی

به تشخیص کامپیوتر فرهنگ لغت مریام‌ـ وبستر، در هفتهٔ آخر ژانویه که دیروز تمام شد مراجعانش بیش از همه در پی معنی این پنج واژه بوده‌اند:


pandemic, calumny, scintilla, blindside, rube
 

اولی (= بیماری همه‌گیر) البته نتیجهٔ تهدید جاری عقوبت برخاسته از چین، و بقیه کلماتی است که سیاسیون آمریکا در دعوای استیضاح به کار برده‌اند.

جالب‌ترین بخش گزارش آنجاست که کسی طرفداران ترامپ را rube نامیده ــــ چیزی در مایه‌های اُزگل،‌ پشت‌کوهی، دهاتی.   ویراستاران فرهنگ لغت ضمن معنی‌کردن آن از کسانی که Reuben نام دارند پوزش‌ خواسته‌اند و خلایق را اندرز داده‌اند این صفت را که به اشخاصی برمی‌خورد به کار نبرند؛ کلماتی مترادف برای زدن توی سر دیگران وجود دارد.

اما نگفته‌اند طرفداران رئیس جمهور را با الفاظ غیرادیبانه تحقیر نکنید. نگرانی‌شان از بابت جریمه‌دار شدن احساسات چند تا روبن است، نه میلیونها رأی‌دهنده به مکدونالد.

همین است که قدرتمندها از اهل کتاب و دانشگاه بیزارند.
12بهمن 98

 

فهرست مشاهدات

 

 

 

صفحهٔ اول   كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار          لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.