چه کسی مرغها را از پرنده‌آزاری در امان خواهد داشت؟

هرگاه در فرودگاه عربستان یک ایرانی مشکوک را دقیقاً ــــ ‌یعنی تا فیها خالدون ــــ تفتیش می‌کنند در داخل هیاهو به پا می‌شود که وا ناموسا.  واقعیت این است که عربها نه تنها از موشک بالیستیک آل‌علی، که از مواد "انباری"‌اش هم می‌ترسند.


حجاج ایرانی را معمولاً تدارکاتچی‌هایی همراهی می‌کنند که آنها را می‌توان نوعی کولبر (گرچه با قدری تغییر املایی) دانست.
 

پس از زلزلهٔ دی ٨۲ بم، گفته می‌شد آدمهایی اکراه دارند حتی برای خاکسپاری مردگانشان یک ساعت از ویرانهٔ خانهٔ خود دور شوند.  می‌دانستند که رقیبان خبر دارند کجاها گنجینهٔ تریاک و دلار و تفنگ نهفته است.

نوبتی هم باشد نوبت ماکیانهاست: به مرغها افیون می‌خورانند.

فکرش را بکنید: مصرف‌کنند‌گان گوشت مرغ وارداتی از ایران ناگهان متوجه شوند چرا پس از خوردن جوجهٔ‌ پارسی چنان میل شدیدی به افقی‌شدن دارند.  طبیعی است از این پس منافذ مسافران ایرانی را با لیزر بکاوند.
 

۲٦ آبان ٩٩

 

فهرست مشاهدات

 

 

صفحهٔ اول   كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار          لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.