بچهٔ رزمری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosemary's Baby

Ira Levin

Dell Publishing

Fourth printing, October 1968

 

نوشتهٔ آیرا لوین

۲٩١ صفحه

نشر کلاغ

خرداد ٩۴

چاپ دوم پائیز ٩۵

 

یادداشت مترجم

آن شب در اتاق نشیمن همسابه‌های وراج و فضول 

 

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.