چاپ پنجم تیر ۹۹

٣٧۶ صفحه

جلد سخت با روکش

 

 

      

 

٣٣۲ صفحه، طرح نو

چاپ اول ١٣۸۰

چاپ دوم ١٣۸۲

چاپ سوم ١٣۸۸

چاپ چهارم ١٣۸۹

 

 

 

 

دفترچۀ خاطرات

و فراموشی

و مقالا ت ديگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش درآمد

 

يك:  تأمل در چند مفهوم و تعريف

 

دربارة نوستالژي

مفهوم آينده در ادبيات قديم و در تفكر اجتماعي معاصر

اسنوبيسم چيست؟

 

دو:  چشم ‏اندازهاى اجتماعى

 

فرزانگان و بقّالها

دگرديسىِ يك آرمان

 

سه:  نگاه به گفتار و نوشتار و رفتار

 

دفترچة خاطرات و فراموشى

دربارة‌ سانسور

نتيجة اخلاقى را فراموش نفرماييد

به مردگان نمرة انضباط بدهيد و بگذاريد استراحت كنند

آيا شهرتْ ويتامينِ روح است؟

دربارة الهام، توارد، اقتباس و دستبرد

اين صفحه براى شما جاى مناسبى نيست

 در فضيلت نامها

 

آن سوي آستانه

 

مردي كه خلاصة خود بود: احمد شاملو ( ‌1379-1304) 043

 

 

گفتگو دربارۀ اين كتاب:

 

  قدم‌زدن در بازار افکار و توهمات

  مقاله به عنوان ژانر ادبي

       دربارۀ  دفترچۀ خاطرات و فراموشي

  شاملو محكوم بود كه شاعر باشد

  برای تشریح افکارتان زنده‌ها را زجر ندهید

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

 

 

صفحۀ‌ اول  كتاب   مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب  سرمقاله‌ها